Книговезница „Маркус“  съществува от 2005 г.

  Работата й е важна част от услугите, които предлага фирма Марк системи ООД на своите фирмени клиенти и частни лица.

 

Мисия:

 • Да предоставяме за нашите клиенти услуги и стоки с доказано качество, гъвкави, идейни, оптимални, ефективни и икономични решения.
 • Да поддържаме добри и дългосрочни връзки с нашите клиенти.

 

Цели:

 • Висока степен на удовлетвореност и клиентска лоялност.
 • Иновативност и собствен стил.

 

Ценности:

 • Професионализъм
 • Творчески решения
 • Отговорност
 • Експертност
 • Ефективност
 • Коректност
 • Етичност